Skip to main content

Wat is een Finca?

Meestal denkt men bij het woord ‘Finca’ aan een landhuis of een huis in boerderijstijl op een groot stuk grond in een landelijke omgeving met veel privacy. Maar een Spaanse Finca is officieel een verzamelnaam voor een perceel (groot of klein), een stuk land, dat al dan niet bebouwd kan zijn met een opstal, in welke vorm dan ook. In Spanje kent men diverse type Fincas. In het bestemmingsplan van de gemeente (Plan General de Ordenación) is voor ieder perceel vastgelegd welk gebruik is toegestaan voor die specifieke Finca.

Finca Urbana

Een Finca Urbana is bouwgrond. In het bestemmingsplan (PGOU) van de gemeente aangemerkt als woningbouw met vastgelegde bouwbepalingen. Voor elk perceel is vermeld hoe hoog het gebouw mag worden, hoe ver u van de perceelsgrens moet bouwen en hoeveel procent van het perceel er bebouwd mag worden. Houdt u rekening met deze bouwbepalingen, dan kunt u meestal vrij makkelijk een bouwvergunning krijgen.
Finca

Finca Rústica

Finca Rústica is land, dat in principe niet bestemd is voor woningbouw. Dat gaat meestal om percelen met een agrarische bestemming, zoals bossen, waterwingebieden of (beschermde) natuur. Onder strenge voorwaarden kunt u soms ook op een Finca Rústica een vergunning verkrijgen om een woonhuis te bouwen. Ook hier heeft de gemeente in een bestemmingsplan vastgelegd wat de minimale perceelsgrootte moet zijn waarop een woning mag worden gebouwd. En ook hier zijn bouwbepalingen van toepassing. Hou er verder rekening mee dat toegangswegen naar een Finca Rústica meestal niet verhard mogen worden. Ook is een dergelijke Finca vaak niet aangesloten op waterleiding en riolering. U bent dan aangewezen op een septictank en waterreservoir. Elektriciteit wordt vaak opgewekt via zonne- en/of windenergie.

Finca Urbanizable

Dit is een Finca Rústica waarbij in het bestemmingsplan staat dat deze onder bepaalde voorwaarden mag worden veranderd in een Finca Urbana. Let op: vaak wordt gedacht dat Fincas Urbanizables alleen bedoeld zijn voor de bouw van woonwijken (urbanisaties), maar het kan ook om een individueel stuk grond gaan. Wilt u een Finca Urbanizable laten omzetten naar een Finca Urbana, dan moet er een Plan Parcial worden ingediend. Daarin staan onder meer de perceelsgrenzen en het uiteindelijke doel. Pas wanneer dit Plan Parcial is goedgekeurd, kan het project worden ontwikkeld op basis waarvan de bouwvergunning kan worden aangevraagd.
Waarschuwing! Wilt u een Spaanse woning kopen of laten bouwen, zorg er dan altijd voor dat u goed geïnformeerd bent over de bestemming van het perceel dat u op het oog heeft! Dit moet u zelf navragen bij de betreffende gemeente. Laat u niet verleiden tot de aankoop van een woning op een groot perceel tegen een extreem lage prijs. Vaak gaat het hier namelijk om een illegaal bouwwerk, hoewel men wel een bouwvergunning heeft. Maar dan is er bijvoorbeeld op een Finca Rústica een vergunning afgegeven om een schuur of opslagloods (almacén) te bouwen, en toen die klaar was heeft men die geleidelijk aan omgebouwd tot woonhuis. Bewoning daarvan is echter formeel niet toegestaan en u zult daarvoor dan ook nooit een woonvergunning krijgen. U heeft wel een woonvergunning nodig als u een contract wilt afsluiten voor levering van water en elektra. Het is dus in uw eigen belang om ongewenste verrassingen te voorkomen door u van tevoren goed te (laten) informeren.
0
    0
    Uw winkelmandje
    Uw winkelmandje is leegTerug naar winkel